ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

TESLA

Liên hệ0đ
MIZUPHOR

MIZUPHOR

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT CHỐNG STRESS, KÍCH LỘT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG KIỂM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
ROVER

ROVER

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & XỬ LÝ HIỆU QUẢ ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
HEPPRO

HEPPRO

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
MCLAREN

MCLAREN

GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP DẠNG SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI REMIX

KALI REMIX

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, NGĂN NGỪA TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
C SHRIMP

C SHRIMP

VITAMIN C THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, CHỐNG SỐC KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI VÀ NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA

YUCCA EDTA

YUCCA 2 TRONG 1 THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT KHỬ KIM LOẠI NẶNG HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, HẠ PHÈN, KHỬ PHÈN NHÔM, PHÈN SẮT; KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI; KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
SEA MINER

SEA MINER

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI, CẤP CỨU TÔM CỨNG VỎ NHANH TRONG VÒNG 6 GIỜ, GIÚP TÔM CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ
KTS CALCIUM

KTS CALCIUM

KHOÁNG MẶN SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, TÔM BỊ MỀM VỎ KHÓ LỘT, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI.
Liên hệ0đ
ROCKY

ROCKY

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, LÀM GIÀU KHOÁNG CHẤT CHO NƯỚC & ĐÁY AO GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN, KHI NUÔI Ở MẬT ĐỘ CAO.
Liên hệ0đ
SODAMAXX

SODAMAXX

SIÊU KHOÁNG ĐA CẤP DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH PH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT ĐÚNG CHU KỲ, VỎ CỨNG & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
EPICORE

EPICORE

KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH pH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
YAKISOBA

YAKISOBA

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
RDX CLEAR

RDX CLEAR

PHÂN GIẢI ĐỘC TỐ CỦA TẢO, KHỬ PHÈN & GIẢM ĐỘ NHỚT, PHÁT SÁNG NƯỚC TRONG AO.
Liên hệ0đ
C ROCKY

C ROCKY

VITAMIN C DẠNG NƯỚC THẾ HỆ MỚI CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT & NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ
ROCKY NANO

ROCKY NANO

SIÊU KHOÁNG DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU CỨNG VỎ NHANH, MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 24H

KALI MAGNE 24H

KHOÁNG NƯỚC ĐA CẤP ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, HIỆU QUẢ NHANH
Liên hệ0đ
EDTA

EDTA

GIẢM ĐỘ PHÈN, VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, LÀM LẮNG CÁC TẠP CHẤT HỮU CƠ, KẾT TỦA KIM LOẠI NẶNG VÀ KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC
Liên hệ0đ
ROY EXTRA

ROY EXTRA

NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG & GIÚP TÔM LỘT VỎ ĐÚNG CHU KỲ, NHANH CỨNG VỎ.
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO

YUCCA ZEO

HẤP THU KHÍ ĐỘC NH3, CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG NƯỚC & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ