ROCKY DINH DƯỠNG
KHOÁNG CHẤT GIÚP TÔM CỨNG VỎ, CHẮC THỊT

GPS PREMIXGPS PREMIX

GPS PREMIX

Mã sản phẩm: #
KHOÁNG CHẤT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM MAU LỚN, NHANH CỨNG VỎ, LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT & NGĂN NGỪA MỀM VỎ, CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

 

 

GPS PREMIX 1KG 1280 1

GPS PREMIX 1KG B 1280 T9GPS PREMIX 1KG sp 1280