ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

DRT 5X

DRT 5X

Mã sản phẩm: #
XỬ LÝ NHANH TẢO XANH, TẢO NÂU, TẢO LAM, TẢO PHÁT SÁNG & CÁC LOÀI TẢO ĐỘC KHÁC BẰNG CÔNG NGHỆ ENZYME. KHÔNG GÂY SỤP TẢO ĐỘT NGỘT & KHÔNG GÂY SỐC CHO TÔM.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

drt 5X lon thiec catalogAdrt 5X lon thiec catalogB 1