ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

POND BACILLUS

POND BACILLUS

Mã sản phẩm: #
VI SINH DẠNG VIÊN TẨY ĐÁY AO, LÀM SẠCH BẠT ĐÁY, KHỬ MÙI HÔI & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

 

pond bacillus 3kg catapond bacillus 3kg catab