ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

ROCKY DIGESTER

ROCKY DIGESTER

Mã sản phẩm: #
VI SINH ĐẶC BIỆT KHỬ NHANH ĐỘC TỐ HÓA CHẤT, MÙI HÔI, XỬ LÝ NHỚT BẠT, LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2 & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

ROCKY DIGESTER CATAROCKY DIGESTER CATA1