ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

TOMKING 3

TOMKING 3

Mã sản phẩm: #
SIÊU VI SINH CÂN BẰNG pH, XỬ LÝ VÁNG BỌT, NHỚT NƯỚC, PHÁT SÁNG NƯỚC, NHỚT BẠT, KHỬ ĐỘC TỐ HÓA CHẤT, MÙI HÔI & LOẠI TRỪ NH3, H2S, NO2
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

tomking 3  CATAtomking 3  CATAb