ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

YUCCA 100%

YUCCA 100%

Mã sản phẩm: #
YUCCA ĐẶC BIỆT HẤP THỤ NHANH KHÍ ĐỘC NH3, NO2, XỬ LÝ HIỆU QUẢ TÔM CHẠY ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN & CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

yucca 100 catayucca 100 catab 1