ROCKY VI SINH XỬ LÝ
CHẾ PHẨM SINH HỌC

ZEO BACILLUS 10X

ZEO BACILLUS 10X

Mã sản phẩm: #
VI SINH DẠNG VIÊN HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NO2, NH3 KHỬ MÙI HÔI, GIẢM NHẦY NHỚT & LÀM SẠCH ĐÁY AO
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

ZEO BACILLUS 10XaZEO BACILLUS 10Xb 1