BRONOPOL ROCKY

BRONOPOL ROCKY

Mã sản phẩm: #
XỬ LÝ NHANH CÁC LOẠI VI NẤM, VI KHUẨN, ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH, & CÁC TÁC NHÂN GÂY: NẤM ĐỒNG TIỀN, HOẠI TỬ CƠ, PHÂN TRẮNG, HOẠI TỬ GAN TUỴ CẤP, NGOẠI KÝ SINH TRÙNG, RỚT CỤC THỊT, ĐEN MANG, VÀNG MANG, ĐỐM ĐEN, THỐI ĐUÔI, RỤNG RÂU, SÂU ĐUÔI, ĐÓNG RONG, ĐÓNG NHỚT, ĐÓNG KHÓI ĐÈN TRÊN TÔM
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

BRONOPOL ROCKY 500ml cataaBRONOPOL ROCKY 500ml catab