ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

C STRESS

C STRESS

VITAMIN C ĐẶC BIỆT KÍCH THÍCH HỆ MIỄN DỊCH, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG, CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS & NGĂN NGỪA HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN
Liên hệ0đ
KHOÁNG CONG THÂN ROCKY

KHOÁNG CONG THÂN ROCKY

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG NANO XỬ LÝ HIỆU QUẢ CÁC HIỆN TƯỢNG TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
KHOÁNG TỎI ROCKY

KHOÁNG TỎI ROCKY

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT KẾT HỢP VỚI TINH CHẤT TỎI TĂNG TỈ LỆ SỐNG CHỐNG STRESS, TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN, ĐÓNG RONG, ĐÓNG VÔI, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 10X

KALI MAGNE 10X

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI TÔM CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & GIẢM HIỆN TƯỢNG TÔM MỀM VỎ, ỐP THÂN HOẶC TRẮNG LƯNG, CONG THÂN, ĐỤC CƠ
Liên hệ0đ
ALK BALANCE

ALK BALANCE

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT TĂNG KIỂM, GIẢM STRESS & TÔM CÓ MÀU SẮC ĐẸP, BÓNG LÁNG
Liên hệ0đ
MIZUPHOR

MIZUPHOR

KHOÁNG CHẤT ĐA VI LƯỢNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT CHỐNG STRESS, KÍCH LỘT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, ĐỤC CƠ, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
EDTA THIO S

EDTA THIO S

KHỬ PHÈN NHÔM, PHÈN SẮT, KIM LOẠI NẶNG, ĐỘC TỐ, TĂNG HÀM LƯỢNG OXY, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI
Liên hệ0đ
KHOÁNG NÓNG UBER

KHOÁNG NÓNG UBER

KHOÁNG NÓNG ĐA VI LƯỢNG DẠNG ION KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, NHANH CỨNG VỎ & NGĂN NGỪA ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN, TRẮNG LƯNG
Liên hệ0đ
BIOTOX

BIOTOX

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT DẠNG ION KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC, LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, VỎ BÓNG ĐẸP, KHÔNG LÀM TÔM MỀM, MỎNG VỎ SAU KHI LỘT & GIẢM CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
EDTA THIO

EDTA THIO

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, HẠ PHÈN, KHỬ PHÈN NHÔM, PHÈN SẮT; KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC TỨC THỜI; KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
MCLAREN

MCLAREN

GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
TESLA

TESLA

KHOÁNG CHẤT ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
MERABAC

MERABAC

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP DẠNG SỦI BỌT THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, CỨNG VỎ NHANH, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI REMIX

KALI REMIX

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, NGĂN NGỪA TÔM BỊ CONG THÂN, CO CƠ, ĐỐM ĐEN
Liên hệ0đ
KTS CALCIUM

KTS CALCIUM

KHOÁNG MẶN SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, GIẢI QUYẾT TRIỆT ĐỂ CÁC VẤN ĐỀ THIẾU KHOÁNG Ở AO NUÔI CÓ ĐỘ MẶN THẤP, TÔM BỊ MỀM VỎ KHÓ LỘT, CONG THÂN, VỎ XANH DA TRỜI.
Liên hệ0đ
YUCCA EDTA

YUCCA EDTA

YUCCA 2 TRONG 1 THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT KHỬ KIM LOẠI NẶNG HẤP THỤ KHÍ ĐỘC NH3, CẤP CỨU TÔM NỔI ĐẦU HOẶC TÔM KÉO ĐÀN KHÔNG RÕ NGUYÊN NHÂN
Liên hệ0đ
YUCCA ZEO 10X

YUCCA ZEO 10X

YUCCA THẾ HỆ MỚI HẤP THU KHÍ ĐỘC, LẮNG TỤ CHẤT LƠ LỬNG, CẤP CỨU TÔM, CÁ NỔI ĐẦU
Liên hệ0đ
SEA MINER

SEA MINER

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI, CẤP CỨU TÔM CỨNG VỎ NHANH TRONG VÒNG 6 GIỜ, GIÚP TÔM CHẮC THỊT, NẶNG CÂN
Liên hệ0đ
ROCKY

ROCKY

KHOÁNG CHẤT SIÊU CẤP THẾ HỆ MỚI DẠNG SỦI BỌT, LÀM GIÀU KHOÁNG CHẤT CHO NƯỚC & ĐÁY AO GIÚP TÔM LỘT XÁC, MAU CỨNG VỎ, NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN, KHI NUÔI Ở MẬT ĐỘ CAO.
Liên hệ0đ
SODAMAXX

SODAMAXX

SIÊU KHOÁNG ĐA CẤP DẠNG SỦI BỌT TĂNG ĐỘ KIỀM, ỔN ĐỊNH PH GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT ĐÚNG CHU KỲ, VỎ CỨNG & GIẢM HIỆN TƯỢNG CO CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
YAKISOBA

YAKISOBA

SIÊU KHOÁNG THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU, CỨNG VỎ NHANH & NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN.
Liên hệ0đ
ROCKY NANO

ROCKY NANO

SIÊU KHOÁNG DẠNG NANO THẾ HỆ MỚI GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐỒNG ĐỀU CỨNG VỎ NHANH, MAU LỚN, CHẮC THỊT, NẶNG CÂN, MÀU SẮC ĐẸP & NGĂN NGỪA CO CƠ, ĐỤC CƠ, CONG THÂN
Liên hệ0đ
KALI MAGNE 24H

KALI MAGNE 24H

KHOÁNG NƯỚC ĐA CẤP ĐẶC BIỆT GIÚP TÔM LỘT XÁC ĐÚNG CHU KỲ, CỨNG VỎ NHANH, VÀ NGĂN NGỪA CO CƠ, CONG THÂN, HIỆU QUẢ NHANH
Liên hệ0đ
C ROCKY

C ROCKY

VITAMIN C DẠNG NƯỚC THẾ HỆ MỚI CHỐNG SỐC, GIẢM STRESS KHI MÔI TRƯỜNG THAY ĐỔI ĐỘT NGỘT & NGĂN NGỪA BỆNH CONG THÂN DO THIẾU VITAMIN C
Liên hệ0đ