ROCKY VI SINH XỬ LÝ
KHOÁNG CHẤT VÀ CHỐNG STRESS

TOMKING 8

TOMKING 8

Mã sản phẩm: #
KHOÁNG TẠT ĐẶC BIỆT ỔN ĐỊNH HỆ ĐỆM, ĐỘ KIỀM, pH, KÍCH THÍCH TÔM LỘT XÁC ĐỒNG LOẠT, MAU CỨNG VỎ XỬ LÝ NHANH TÔM KHÓ LỘT, MỀM VỎ, ỐP THÂN, RỚT CỤC THỊT, ĐỤC CƠ, CO CƠ, CONG THÂN.
Giá
Liên hệ0đ
Số lượng

LIÊN HỆ CHUYÊN GIA TƯ VẤN

(028) 6660 8888
info@rockyvietnam.com

tomking 8 catatomking 8 cata1